Minicongres meldplicht datalekken 18 november.

In Nieuws by EMCS

Kom naar ons minicongres over de Wetgeving Meldplicht Datalekken die in 2016 van kracht wordt. Tijdens het congres vertellen we u wat nodig is om hieraan te voldoen. Vanaf 1 januari a.s. bent u verplicht inbreuken op de beveiliging van privacygevoelige data te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (Informatie CBP) en de betrokkenen. U heeft daar vast al over gelezen in de media. Dit is het gevolg van de wetswijziging Meldplicht Datalekken en de uitbreiding van de boetebevoegdheid voor het CBP die de Eerste Kamer op 26 mei 2015 heeft aangenomen.

Wat betekent dit en wat zijn de gevolgen voor u?

Boetes voor overtreding van de wet kunnen oplopen tot € 810.000 of 10% van uw jaaromzet. U dient daarom stappen te ondernemen om u daartegen te beschermen. Dit ongeacht het aantal dossiers met privacygevoelige informatie. Ook heeft deze wet gevolgen voor contracten met bestaande klanten en relaties.

Kom naar ons minicongres. Daar verneemt u wat dit voor u en uw bedrijf betekent. De onderwerpen die worden behandeld zijn:

• Op welke gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing? Wat mag wel en wat niet?
• Welke effecten heeft de nieuwe meldplicht datalekken op uw bedrijf?
• Wie is er aansprakelijk als de Wet bescherming persoonsgegevens niet wordt gevolgd en welke risico’s loopt u?
• Welke maatregelen moeten worden genomen op het gebied van informatiebeveiliging? Onderverdeeld naar techniek, organisatie en menselijk gedrag.
• Hoe realiseert u op praktische wijze informatiebeveiliging in uw bedrijf?

De sprekers zijn mr. Wilma van de Meerakker van Het Juristencollectief en Ed Muylkens van EMCS IT Services. Tijdens de presentatie worden de juridische en organisatorische aspecten die nodig zijn om aan de gewijzigde wet te voldoen duidelijk toegelicht. De workshop wordt gehouden op 18 november a.s. op de Tribes lokatie, Flight Forum 840 in Eindhoven. Uw gastheer van Tribes is Jan-Joris Bernaards. Aanvang 13.00 uur, einde 17.00 uur, aansluitend een netwerkborrel. Kosten € 75 ex BTW voor externen. Relaties van Tribes, Het Juristencollectief of EMCS IT Services betalen € 50 ex BTW.

Aanmelden kan via ons contactformulier of mail naar contact@emcs-it-services.nl, onder vermelding van de bedrijfsnaam, naam bezoeker(s), mailadres en telefoonnummer.

Share this Post

Deel deze pagina