Testnet Artikel Meldplicht Datalekken.

In Nieuws by EMCS

Ons artikel over de meldplicht datalekken die in 2016 van kracht wordt is door TestNet gepubliceerd op hun nieuws website. Testnet is een netwerkorganisatie van, voor en door testers. Vanaf 1 januari aanstaande bent u verplicht inbreuken op de beveiliging van privacygevoelige data binnen uw bedrijf te melden bij het CBP, vanaf 1 januari 2016 Autoriteit Persoonsgegevens geheten, en de betrokkenen.

U heeft daar vast al over gelezen in de media. Dit is het gevolg van de wetswijziging Meldplicht Datalekken en de uitbreiding van de boetebevoegdheid voor de Autoriteit Persoonsgegevens die de Eerste Kamer op 26 mei 2015 heeft aangenomen. Lees hier het gehele artikel…

Share this Post

Deel deze pagina