Bijeenkomst leden ICT Waarborg over Meldplicht Datalekken.

In Nieuws by Ed Muylkens

50+ Deelnemers waren afgelopen vrijdag te gast bij ICT Waarborg voor een juridische bijeenkomst over de Meldplicht Datalekken. De deelnemers waren allen ICT dienstverlenende organisaties, die de uitdaging hebben om hun klanten klaar te stomen voor deze wet, die al van kracht is sinds 1 januari jl. Peter Kager van ICT Recht heeft in detail uitgelegd wat dit voor de klanten van ICT dienstverleners betekent en wat er zoal geregeld moet worden om aan de wet te voldoen.

Jan Traas van EMCS IT heeft gepresenteerd hoe je organisaties moet begeleiden in dit lastige proces, door middel van een praktische aanpak zodat organisatorische-, personele-, technische en juridische aspecten worden getoetst en je inzicht krijgt in de risico’s die je klant loopt. EMCS IT werkt altijd nauw samen met de ICT leverancier van de betreffende klant. Bij de vraag of hun klanten zelf al actie hadden genomen om deze problematiek bespreekbaar te maken, bleek dat ongeveer 15% dit in meer of mindere mate heeft gedaan.

Ruim 85% is hier nog niet actief mee aan de slag. En die bedrijven lopen financiële risico’s. Er is dus nog werk aan de winkel!

Deel deze pagina