Deze maand, april 2019, adviseert EMCS IT al weer vijf jaar lang organisaties in Cybersecurity. Tijd voor een korte terugblik en voor de introductie van nieuwe diensten.

Nu, in 2019, staat Cybersecurity hoog op de agenda van veel directies. Maar dat is de afgelopen vijf jaren niet steeds zo geweest.

Begin 2014 was al duidelijk dat we aan de vooravond stonden van een maatschappelijke omwenteling. Waarbij Cybersecurity een onmisbaar onderdeel zou worden van de bedrijfsvoering.

Op basis van dit inzicht is begin 2014 de basis gelegd voor EMCS IT. Een bedrijf met als kernactiviteit advies en ondersteuning  van organisaties op het gebied van Privacy & Security.

Zomer 2016 bleek de omwenteling plaats te vinden. Met als aanjager eerst de aanpassingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). En daarna de handhaving van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Omdat de tijd niet stil heeft gestaan, zijn er nieuwe diensten ontwikkeld die passen bij de behoeften van deze tijd. Nieuwe en bestaande diensten worden de komende tijd stapsgewijs belicht! Tot binnenkort !

Deel deze pagina