Java te vaak niet up to date.

In Beveiliging, Software by EMCS

Kwetsbaarheden in software worden door kwaadwillenden gebruikt om toegang tot het systeem te verkrijgen, of om binnen een netwerk steeds meer rechten te vergaren. Om deze kwetsbaarheden tegen te gaan …