WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?

EMCS IT maakt samen met u de risico's van IT Privacy, Security en Business Continuity beheersbaar.
Daarmee bent u in staat om de regie te nemen over informatiebeveiliging.
Zo bent u optimaal beschermd tegen cybercriminaliteit en datalekken.
Uw infomatiebeveiliging wordt zo ingericht dat u voldoet aan wettelijke eisen.
Daarmee minimaliseert u het risico op imago schade.

ONZE DIENSTEN


Om dit te bewerkstelligen bieden wij u een ruim pakket aan diensten. Zo kunnen wij u ondersteunen binnen elk onderdeel van IT Privacy & Security.

IT MANAGEMENT


U heeft een bedrijf zonder eigen IT-afdeling. Toch wilt u de IT inrichten op een manier die functioneel, gebruiksvriendelijk, veilig en niet onnodig duur is. Uw eigen IT Manager helpt u bij het kiezen van passende IT-oplossingen. Aandacht wordt besteed aan de architectuur, het inrichten of verbeteren van IT beheer, IT Beveiliging, informatiebeveiliging en privacybescherming.

RISICO MANAGEMENT


U vraagt u zichzelf af welke risico's u loopt op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit?. U twijfelt of u voldoet aan de wettelijke Europese verplichtingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG? De Risico Manager brengt met u knelpunten in kaart en bespreekt met u hoe deze kunnen worden opgelost. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een IT Privacy & Security Risico Scan of een Privacy Impact Assessment (PIA).

VULNERABILITY SCANNING


U vraagt zich af of uw IT Systemen goed beveiligd zijn. Uw PC's, smartphones, tablets, netwerken, servers en websites. De Vulnerability Manager scant uw IT- landschap en uw websites en rapporteert de per categorie aangetroffen kwetsbaarheden. Daarna wordt besproken hoe u deze kwetsbaarheden kunt verhelpen. En ondersteunt de Vulnerability Manager u bij de technische uitvoering.

IT ADVIES


U wilt nieuwe IT Privacy & Security hardware of software in gebruik gaan nemen en u vraagt zich af welke producten goed passen bij uw situatie. De IT Adviseur bespreekt uw behoeften en selecteert hardware en software die past bij uw situatie. Bepalend is wat u nodig heeft, niet welke producten wij in het assortiment voeren. Zo beschikt u steeds over een optimale oplossing.

IT PROJECT MANAGEMENT


Kwetsbaarheden die uw bedrijf vertoont op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit worden eerst gerapporteerd. Op basis van dat rapport stelt de IT Project Manager samen met u een verbeterplan op. Verder wordt gezamenlijk bepaald welke methode van projectmanagement het beste past bij de manier van werken binnen uw bedrijf. Vervolgens wordt het verbeterplan als project uitgevoerd.

TRAINING


IT Security trainingen zijn mogelijk voor diverse niveau´s. De trainer bespreekt wat past bij uw bedrijf en stemt daarop het programma af. Zo zijn er trainingen voor de Algemeen Directeur, CFO of IT manager. Maar ook voor Management Assistentes / Directie Secretaresse, Office Managers en HRM-personeel. In de training wordt behandeld wat de wet voorschrijft en hoe u daar praktisch mee om kunt gaan.