WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?

EMCS IT maakt IT Privacy, Security en Business Continuity risico’s beheersbaar. Dit gebeurt door samen met u de regie daarover in te richten. Zo bent u optimaal beschermd tegen cybercriminaliteit en datalekken. De wensen en behoeften van u als klant staan bij ons voorop.

EMCS IT ensures you are in control of IT Privacy, Security en Business Continuity. An appropriate Risk Management Framework will be set up in close cooperation. Your needs and wishes are our commands in establishing optimal protection against data leaks and cybercriminality.

WERKWIJZE


ADVIES

De eerste stap in het beveiligingsproces van uw informatie is de kwetsbaarheden binnen uw bedrijf zichtbaar te krijgen. Dit doen we door middel van het uitvoeren van een risicoanalyse.

IMPLEMENTATIE

Vervolgens worden deze kwetsbaarheden aangepakt op basis van een projectimplementatieplan en wordt het beheer ingericht zodat u voortdurend uw beveiligingsstatus kunt monitoren.

BEHEER

Het beheer van IT security wordt geborgd door een combinatie van een Information Security Management System (kwaliteits systeem) en het hanteren van gespecialiseerde beveiligingssoftware.

4 DIMENSIONELE AANPAK


EMCS hanteert een vierdimensionale aanpak die organisatorische, technische, menselijke en juridische aspecten behandelt. Met deze aanpak worden alle aandachtsgebieden met betrekking tot informatiebeveiliging afgedekt en beschikt u over optimale IT privacy en security. Hierdoor kunt u zich focussen op uw bedrijfsvoering:

Simpel, doeltreffend & betrouwbaar.

ORGANISATIE


Binnen uw organisatie wordt vastgesteld welke IT rollen zijn ingevuld en of er een securitybeleid aanwezig is. We inventariseren de securitydoelen die door de organisatie zijn opgesteld en hoe de processen eromheen zijn ingericht. Vervolgens wordt dit beleid aangepast of opnieuw gedefinieerd conform de nieuwe wetgeving. Dit wordt dan binnen uw organisatie ingevoerd en jaarlijks getoetst.

TECHNIEK


Uw IT landschap en de daarin gebruikte beveiligingstechnologie wordt geïnventariseerd en geëvalueerd. Waar nodig doen wij voorstellen om uw landschap of de gebruikte technologie aan te passen. U kunt er voor kiezen uw IT landschap continu te laten monitoren. Daarmee beschermen we uw IT landschap zodat die altijd up-to-date is en gemonitored wordt.

MENS


Een van de grootste beveiligingsuitdagingen binnen een organisatie is de mens zelf. Daarom testen we het kennisniveau van uw medewerkers, wat hun rol is en hoe zij omgaan met bedrijfs- en privacygegevens. Zo nodig worden medewerkers getraind hoe ze met uw data om dienen te gaan. Dit geldt met name voor nieuwe medewerkers en dit proces wordt jaarlijks herhaald.

JURIDISCH


Om aan de wetgeving te voldoen worden alle juridische aspecten getoetst op actualiteit. Ontbrekende documenten zoals overeenkomsten en privacyverklaringen worden nagelopen en waar nodig aangepast of afgesloten met bestaande en nieuwe relaties. Omdat contractuele relaties aan veranderingen onderhevig zijn toetsen we deze overeenkomsten periodiek, mede om aan de compliancyregulering te voldoen.

ONZE DIENSTEN


Om dit te bewerkstelligen bieden wij u een ruim pakket aan diensten. Zo kunnen wij u ondersteunen binnen elk onderdeel van IT Privacy & Security.

IT MANAGEMENT


U heeft een bedrijf zonder eigen IT-afdeling. Toch wilt u de IT inrichten op een manier die functioneel, gebruiksvriendelijk, veilig en niet onnodig duur is. Uw eigen IT Manager helpt u bij het kiezen van passende IT-oplossingen. Aandacht wordt besteed aan de architectuur, het inrichten of verbeteren van IT beheer, IT Beveiliging, informatiebeveiliging en privacybescherming.

RISICO MANAGEMENT


U vraagt u zichzelf af welke risico's u loopt op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit?. U twijfelt of u voldoet aan de wettelijke Europese verplichtingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG? De Risico Manager brengt met u knelpunten in kaart en bespreekt met u hoe deze kunnen worden opgelost. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een IT Privacy & Security Risico Scan of een Privacy Impact Assessment (PIA).

VULNERABILITY SCANNING


U vraagt zich af of uw IT Systemen goed beveiligd zijn. Uw PC's, smartphones, tablets, netwerken, servers en websites. De Vulnerability Manager scant uw IT- landschap en uw websites en rapporteert de per categorie aangetroffen kwetsbaarheden. Daarna wordt besproken hoe u deze kwetsbaarheden kunt verhelpen. En ondersteunt de Vulnerability Manager u bij de technische uitvoering.

IT ADVIES


U wilt nieuwe IT Privacy & Security hardware of software in gebruik gaan nemen en u vraagt zich af welke producten goed passen bij uw situatie. De IT Adviseur bespreekt uw behoeften en selecteert hardware en software die past bij uw situatie. Bepalend is wat u nodig heeft, niet welke producten wij in het assortiment voeren. Zo beschikt u steeds over een optimale oplossing.

IT PROJECT MANAGEMENT


Kwetsbaarheden die uw bedrijf vertoont op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit worden eerst gerapporteerd. Op basis van dat rapport stelt de IT Project Manager samen met u een verbeterplan op. Verder wordt gezamenlijk bepaald welke methode van projectmanagement het beste past bij de manier van werken binnen uw bedrijf. Vervolgens wordt het verbeterplan als project uitgevoerd.

TRAINING


IT Security trainingen zijn mogelijk voor diverse niveau´s. De trainer bespreekt wat past bij uw bedrijf en stemt daarop het programma af. Zo zijn er trainingen voor de Algemeen Directeur, CFO of IT manager. Maar ook voor Management Assistentes / Directie Secretaresse, Office Managers en HRM-personeel. In de training wordt behandeld wat de wet voorschrijft en hoe u daar praktisch mee om kunt gaan.